AKTUÁLNĚ: Od 21. 5. 2021 probíhá ve Webookeru zápis na školní rok 2021/2022.  Po kliknutí na ikonku „mám zájem o školku“ Vám přijde email s informacemi a dotazníkem ze kterého zjistíme, které dny máte zájem o docházku a další informace. Přednost mají děti zapsané dříve. Těm, kdo se vejdou do kapacity školičky nabídneme přijetí, ostatní budou zařazeni mezi náhradníky. Prosíme o dodržení věkové hranice dvou let, které by děti měly před nástupem do naší školičky dosáhnout.

 

Základní informace o DS Jablíčkov

Školičku provozujeme již od roku 2007, registrovanou dětskou skupinou jsme od 1. 11. 2019.

Jsme školička rodinného typu, pracujeme s menším kolektivem dětí.
V
šímáme si odlišností jednotlivých dětí, podporujeme jejich talenty a pomáháme jim stát se samostatnými sebejistými osobnostmi. Staráme se o rozvoj dětí po všech stránkách. 

Program školičky je složen z celistvých tematických celků, které umožňují dětem dobře si osvojit nové poznatky – vše si osahat, prohlédnout, zažít, prozkoumat a objevit širší souvislosti. V praxi využíváme prvků waldorfské pedagogiky i montessori přístupu a pomůcek.
Snažíme se vyjít vstříc přáním dětí i rodičů, co se týče náplně programu (zařazení keramiky, angličtiny apod.).

ČEHO SI RODIČE NA NAŠÍ ŠKOLIČCE CENÍ

 • individuální přístup k dítěti
 • přátelské prostředí
 • kvalitní pedagogické vedení
 • pestrý program podporující všestranný rozvoj dítěte
 • podpora dětí v začlenění se do kolektivu
 • světlé, nově zrekonstruované prostory

PROFIL ABSOLVENTA

Po absolvování naší školičky bude Vaše dítě připravené na vstup do klasické mateřské školy.
Naučí se fungovat v kolektivu, přijímat vedení autority. Vlastní zkušeností, bádáním a zkoumáním rozšíří své poznatky, hodnoty a postoje. Bude dále rozvíjet svou schopnost samostatně hledat řešení problémových situací, dokáže si říci o pomoc.

PROVOZNÍ DOBA

DS Jablíčkov je v provozu od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30.
V případě potřeby lze domluvit individuálně mírně odlišný čas.

PROGRAM VÝUKY

Program výuky v DS Jablíčkov v sobě snoubí učení, volnou hru a organizované aktivity s ohledem na potřeby a vývoj každého dítěte. Učební osnovy jsou koncipované do ucelených projektů.
Tematická koncepce učebních osnov vychází z ročních období a praktického běžného života.
Obsah i názvy jednotlivých témat jsou volené tak, aby byly pro děti zajímavé a přitažlivé.

Podmínky účasti a co s sebou

Do školičky se mohou hlásit:

 • děti ve věku od 2 do 5 let,
 • děti zdravé, k docházce do kolektivního zařízení způsobilé (potřebujeme potvrzení od lékaře – dokončené základní očkování nebo od lékaře potvrzený individuální očkovací plán či kontraindikaci)

Školičku lze navštěvovat formou pravidelné docházky – 1x až 5x týdně, jen dopoledne či celodenně.

Pokud je dítě nemocné, mohou jej rodiče omluvit a vznikne jim tak nárok na náhradu, kterou si mohou vybrat později v jiný den apod. Vše probíhá skrze rezervační systém webooker (návod dostanete při uzavírání smlouvy o docházce dítěte do DS).

S sebou

Do Školičky dejte svým dětem oblečení vhodné na ven i dovnitř, přezůvky, jednu sadu náhradního oblečení. Svačinky si děti nosí vlastní, ideálně v podepsaných krabičkách, pití také vlastní v podepsané lahvičce. Obědy možno nosit vlastní nebo můžeme zajistit ze stravovacího zařízení.

Harmonogram dne

Uvedené časy jsou přibližné – drobně se mění dle náročnosti aktivit.

07:30 – 09:00 Příchod do DS / spontánní hra a individuální práce s dětmi, nabídka kreativních činností

09:00 – 09:30 Společné zahájení dne (písničky, říkanky, tanečky, zpívání a hraní na hudební nástroje, pohybové aktivity)

09:30 – 09:45 Divadélko

09:45 – 10:00 Hygiena a svačinka

10:00 – 10:30 Výtvarná činnost – různé výtvarné techniky, práce s různými materiály (námět vždy souvisí s probíraným tématem v daném dni)

10:30 – 11:00 Nabídka tvůrčích, pohybových nebo klidových činností dle výběru a volná hra, pobyt venku

11:00 – 12:00 Pobyt venku

12:00 – 12:15 Hygiena, příprava na oběd / vyzvedávání dětí, které jsou bez oběda

12:15 – 12:45 Oběd, vyzvedávání dětí po obědě

12:45 – 13:00 Hygiena, příprava na odpočinek

13:00 – 15:00 Odpočinek, klidové činnosti

15:00 – 16:30 Kreativní činnost, volná hra, svačinka, vyzvedávání dětí

Adaptační program

Po nástupu dítěte do školičky je důležité, aby si postupně zvykalo, není tedy vhodné, aby hned poprvé bylo ve školičce na celý den. Náš adaptační program je velmi individuální dle věku a potřeb dítěte, ale počítejte prosím s tím, že první dny jsou děti ve školičce jen do 11 h. (tedy do vycházky). Dále pak na 2–4 týdny dochází pouze na dopoledne (tedy odchod před nebo po obědě). Až po dokončení adaptačního programu je vhodné, aby dítě bylo ve školičce celý den. Adaptace každého dítěte samozřejmě probíhá individuálně, učitelky s rodiči o tomto komunikují a věříme, že je naším společným cílem, aby bylo dítě ve školce co nejvíce spokojené.

Pokud budete mít zaplacenou celodenní docházku, tak prosím v době adaptačního programu dítě omlouvejte přes webooker a půldny si pak vyberete v následujících měsících v náhradách. V případě celodenní celotýdenní docházky Vám bude v době adaptačního programu snížena cena.

Vnitřní pravidla DS Jablíčkov

Lektorky školičky

Jana Švicová

Hlavní lektorka školičky, lektorka kombinovaných programů

Vzdělání a praxe: VŠ – pedagogická fakulta, speciální pedagogika, kurz první pomoci pro děti ZDRSEM. V jablíčkovské školičce pracuje jako učitelka nepřetržitě již od roku 2007.

Zájmy: Čtení, procházky. Má dvě děti – nyní již dospělé.

Lenka Miss

Lektorka a koordinátorka školičky, recepční

Vzdělání a praxe: Vystudovala Euroškolu v České Lípě – obor ekonomika a výpočetní technika, pracovala jako recepční v hotelu a po mateřské dovolené se chopila recepce v Jablíčkově. Od ledna 2021 působí také v naší školičce, absolvovala Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Zájmy:  Procházky, výlety, syn Oliver (2018).

Kontakt: 608 068 582, skolicka@jablickov.cz

Svetlana Biskupová

Lektorka školičky, lektorka jógy, Koordinátorka služeb pro rodiny se zdravotně znevýhodněnými dětmi

Vzdělání: Fakulta masmediálnej komunikacie UCM v Trnave, Instruktor jógy se specializaci Hatha jógy (FISAF 2013), Česká asociace dětské jógy – Metodika cvičení dětské jógy (2015), Jogové semináře: Hravá jóga pro školáky, Jóga pro děti s vadným držením těla (2020), Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (2020), Mindfulness pro děti (2020), Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (2021)

Zájmy: Turistika a cestovaní, čas strávený s rodinou, má dvě děti Klárku (2013) a Tomáša (2015). Józe a sebepoznávaní se věnuje i ve svém volném čase, třetím rokem navštěvuje prožitkovou školu „Cestou jógy“. Specializuje se na jógu pro děti předškolního věku, kde klade velký důraz na individuální přístup a na to, aby děti hodina bavila.

Majka Šmolková

Lektorka školičky a Dramaťáčku

Vzdělání: Vystudovala pedagogickou fakultu se zaměřením na předškolní vzdělávání. Působila jako učitelka v mateřské škole a po mateřské dovolené nastoupila do školičky v Jablíčkově.

Zájmy: divadlo, turistika, čtení a objevování světa se synem Maxíkem

Ceník

Uvedené ceny jsou za měsíc.

Rozsah docházky      Půl dne           Celý den

1x týdně                    2 000 Kč             3 100 Kč

2x týdně                    3 500 Kč             4 600 Kč

3x týdně                    4 200 Kč             5 300 Kč

4x týdně                    4 700 Kč             6 000 Kč

5x týdně                    5 200 Kč             7 300 Kč

V ceně je zahrnuto:

 • téměř každý den loutkové divadélko,
 • materiál pro každodenní výtvarnou činnost,
 • kroužek angličtiny hravou interaktivní formou 1x týdně,
 • keramický kroužek 1x za 14 dní,
 • jóga pro děti 1x týdně,

(kroužky začínají od října, kdy je již většina dětí adaptovaná a jsou připraveny na nové aktivity).

V ceně není zahrnuta strava. 

Zápis

Pokud máte zájem o zápis dítěte do Dětské skupiny Jablíčkov, jděte ve webookeru do sekce Školka, kde si přečtete více informací o naší školičce, a dole pod textem klikněte na okénko „Mám zájem o školku“, následně Vám přijde automatický e-mail s odkazem na dotazník, který potřebujeme vyplnit, zejména abychom zjistili, ve kterých dnech chcete, aby dítě školku navštěvovalo. V případě většího počtu zájemců rozhoduje pořadí, kdy bude vyplněn dotazník (tedy čím dříve vyplníte, tím lépe).

 

Pro jakékoli další informace, odpovědi na dotazy, individuální situaci apod. kontaktujte koordinátorku školičky Lenku Miss viz výše.