Poradenství pro rodiče dětí se speciálními potřebami

• Máte doma „jiné“ dítě a potvrzuje Vám to diagnóza z oblasti autistického spektra, nerovnoměrného vývoje, ADHD / ADD, výjimečného nadání… nebo dítě s jakoukoli výjimečností, která vede rodiče k tomu, aby dítěti poskytl speciální přístup?
• Řešíte spousta otázek a chybí Vám nasměrování, kde hledat odpovědi?
• Chcete lépe rozumět, jak se na svět dívá Vaše „jiné“ dítě?
• Uvědomujete si, že Vaše dítě potřebuje jiný přístup a nevíte kudy do toho?

„Jinakost“ v jakékoli podobě do rodiny vnáší odlišné prvky, které je třeba pochopit a následně přijmout. Zároveň jako rodiče hledáme cesty, které dítě posunou k dalšímu rozvoji a někdy bývá obtížné sladit čas věnovaný dítěti s požadavky ostatních členů a přitom udržet pohodu v rodině.

NABÍZÍME:
• Empatické naslouchání k situacím, které v rodině prožíváte
• Pomoc v porozumění, jak se „jinakost“ promítá do projevů dítěte
• Podporu v hledání, jak sladit speciální nároky dítěte s rodinou
• Rozvoj vnímavosti rodiče vidět v chování dítěte souvislosti
• Budování důvěry ve schopnosti dítěte i rodiče
• .. a další
KDY: Po dohodě s poradkyní
KDE: Osobně (v Rodinném a komunitním centru Jablíčkov) nebo Online
ZA KOLIK: Příspěvek rodiče na několik úvodních setkání je 150,- Kč / hod. (cena dotovaná z MPSV z titulu Rodina).
Po vyčerpání dotačních možností je cena 900,- Kč / hod.
Platíte-li poradenství převodem na účet, posílejte částku na účet číslo 2601073677 / 2010. Do zprávy pro příjemce napište „poradenství“ a svoje jméno. Děkujeme.

PORADENSTVÍ POSKYTUJE: 

Ing. Věra Nováčková

koučka a mentorka pro rodiče dětí se speciálními potřebami, lektorka sebepoznávacích seminářů zaměřených na respektující přístup, akreditovaná lektorka programu Triple P

Jsem máma dvou úžasných dospělých dětí, syna na spektru autismu s ADHD a neurotypické dcery. K seberozvoji mě zavedlo vlastní rodičovství, které bylo podrobeno zkouškám v době dospívání mých dětí. Ve svých pocitech jsem se dostávala „do míst“, kam bych dobrovolně rozhodně nešla. Na sebezkušenostním terapeutickém výcviku jsem si uvědomila, že musím změnit způsob komunikace a ve svém přístupu k dětem výrazně posílit respekt a důvěru. Jak jsem se měnila sama, měnily se i děti a především naše vztahy. Na své vlastní rodině jsem si tak ověřovala účinnost respektujících výchovných směrů a důležitost vlastního sebepoznání.
Odložila jsem vystudovaný obor IT s 14-letou profesní cestou a plně jsem se věnovala osobnímu rozvoji. Abych mohla rodiče doprovázet na jejich cestě sebepoznání, absolvovala jsem koučovací výcvik v Na člověka zaměřeném přístupu. Dále se vzdělávám, zajímám se o vztahy rodinné i partnerské, moderní výchovné směry, dobíjení energie a odkrývám vlastní niterní témata, odhaluji tajemství komunikace a rozmanitost emocí. Načerpané informace a prožitou zkušenost předávám na seminářích a v soukromé praxi. Více na www.veranovackova.cz

V Jablíčkově působím jako koučka a mentorka pro rodiče „jiných“ dětí a společně hledáme konkrétní postupy, které v rodinách opravdu zafungují.
Pomáhám rodičům poznávat sebe a tím lépe rozumět svým dětem.

Kontakt: novackova@jablickov.cz